Arbetsledning

Hans Persson

Mob: 0766-447800
Mail: hans.persson@mstsyd.se

Arbetsledning

Tony Olin

Mob: 0766-447801
Mail: tony.olin@mstsyd.se

 

Miljö

Gert Nilsson
Driftchef för miljöskador

Mob: 0766-447804
Mail: gert.nilsson@mstsyd.se


Malin Tenggren
Saneringsledare

Mob: 0766-447806
Mail: malin.tenggren@mstsyd.se

 

Betongtätning

Tony Olin
Driftchef för betongtätning.

Mob: 0766-447801
Mail: tony.olin@mstsyd.se

Fukt & brand

Tony Olin 
Driftchef för fukt och brand

Mob: 0766-447801
Mail: tony.olin@mstsyd.se